Έρευνα
Research

 ΑΡΧΙΚΗ / Έρευνα
Research

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στη Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων πραγματοποιούνται διάφορα ερευνητικά πρωτόκολλα (Ευρωπαϊκά, εταιρικά) και εργασίες οι οποίες συχνά δημοσιεύονται, σε καταξιωμένα διεθνή ιατρικά περιοδικά.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ως πανεπιστημιακή Κλινική, η Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων διδάσκει σε φοιτητές ιατρικής και εκπαιδεύει, ειδικευόμενους ιατρούς.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 7/3/2020