Δελτίο Τύπου για το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης της Β Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Αττικό

 ΑΡΧΙΚΗ / Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Δερματικών
Λεμφωμάτων - Σπάνια Νοσήματα
Centre of Excellence for Cutneous
Lymphomas-Rare Disease
/ Δελτίο Τύπου για το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης της Β Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Αττικό
Η Β Πανεπιστημιακή ΚΛινική Δερματικών και Αφορδισίων Νόσων ως Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα Δερματικά Λεμφώματα – Σπάνια Νοσήματα
 
Η Β Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφορδισίων Νόσων του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ έχει χαρακτηριστεί στις 22/11/2019 με ΦΕΚ ως Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα Δερματικά Λεμφώματα - Σπάνια Νοσήματα.
 
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ της Β ΚΛινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων με το Κεντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα Δεμρατικά Λεμφώματα-Σπάνια Νοσήματα, το οποίο λειτουργεί στο ΑΤΤΙΚΟ, είναι να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ασθενή απο το πιο απομακρυσμένο μέρος της Ελλαδας που πάσχει από αυτά τα ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ οπως τα δερματικά λεμφωματα, να αντιμετωπίζεται σωστά στο ΑΤΤΙΚΟ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως στα αντίστοιχα εξειδεικευμένα κεντρα της Ευρωπης. ΤΟ Κέντρο εχει επιστημονικές διασυνδέσεις με τα αντίστοιχα εξειδεικευμένα Κέντρα ολης της Ευρωπης και της Αμερικής και κάθε νεώτερη έρευνα ή θεραπεία είναι δυνατό να παρέχεται.
 
ΤΟ κέντρο εδράζεται σε ένα μεγάλο τεταρτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο οπως το ΑΤΤΙΚΟ και λειτουργεί με ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΩΝ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών αυτών.
 
Υπεύθυνη του Κέντρου και Διευθύντρια της Β Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματικών και Αφορδισίων Νόσων είναι Εξειδικευμένη Δερματολόγος στα Δερματικά Λεμφώματα με συμμετοχή σε πανευρωπαικες και παγκόσμιες κατευθυντήριες θεραπευτικές οδηγίες για τη θερεπεία των Δερματικών Λεμφωμάτων (Καθ Ε ΠΑπαδαυιδ)
Δυο Αιματολόγοι (ΚΑθ Β ΠΑππα, ΚΑθ Π Τσιριγώτης) , εκ των οποιίων ο ένας Μεταμοσχευτής με τη δυνατότητα αλλογενούς Μεταμόσχευσης στην Αιματολογική Μονάδα,
Ακτινοθεραπευτής (καθ Β Κουλουλιας) με μοναδική εγκατάσταση ολόσωμης θεραπείας με δέσμη ηλεκτρονίων στη Νότια Μεσόγειο και τα Βαλκάνια
 
αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό που αναλαμβάνει τη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών στα προχωρημένα στάδια της νόσου επιλέγοντας τη βέλτιση θεραπευτική επιλογή.
Σε περίπτωση αποτυχίας του θεραπευτικού παράγοντα ο ασθενής επανεξετάζεται και το θεραπευτικό του πλάνο επαναπροσδιορίζεται ή επισπεύδεται, σε επιδείνωση της νόσου του, η αλλογενής μεταμόσχευση.
 
Η Β Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων κατέχει επίσης ISO διαπίστευσης για κλινικές μελέτες προσφέροντας στους ασθενείς αυτούς επιπλέον δυνατότητες με νέα φάρμακα τα οποία δεν μπορούν να λάβουν οι ασθενέις με άλλο τρόπο.
 
Η Διευθύντρια της κλινικής και υπεύθυνη του κέντρου Λεμφωμάτων είναι ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας EORTC και της Παγκόσμιου Εταιρείας για τα Δερματικά Λεμφώματα, έχει εμπλακεί ενεργά στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες για τη μελέτη και θεραπεία των Δερματικών Λεμφωμάτων καθως και στο σχεδιασμό νέων κλινικών μελετών για τα σπάνια αυτά νοσήματα.
 
Το κέντρο διοργανώνει τακτικά ημερίδες ενημέρωσης Ιατρών και Ασθενών, έχει ειδικά έντυπα για τους ασθενείς και νοσηλεύτρια εξειδικευμένη στα νοσήματα αυτά και το Σεπτέμβριο του 2019 διοργάνωσε Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με συμμετοχή 250 ξένων επιστημόνων και με ειδικό τραπέζι ασθενών και Ιατρών οπου συζητήθηκαν οι Ελληνες ασθνενείς συζήτησαν ότι τους απασχολούσε σχετιλά με τη νόσο με ένα ευρύ πάνελ ελλήνων και ξένων επιστημόνων.  
 
Τα Δερματικά Λεμφώματα αποτελούν μία ομάδα σπάνιων, ανίατων κακοήθων νοσημάτων που επηρεάζουν σημαντικότατα την ποιότητα ζωής του ατόμου και σε προχωρημένα στάδια την ίδια του τη ζωή. Καμία θεραπεία από τις μέχρι σήμερα υπάρχουσες, πλην της αλλογενούς μεταμόσχευσης δεν έχει αλλάξει το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών αυτών. Η επιβίωση τους εξαρτάται από το στάδιο της νόσου των ασθενών αυτών και από κάποιους επιπλέον προγνωστικούς παράγοντες οι οποίοι διερυνώνται ενδελεχώς από διεθνείς συμπράξεις εξειδικευμένων ιατρών και της Διευθύντριας του Κέντρου.