Προσωπικό
Κλινικής

 ΑΡΧΙΚΗ / Προσωπικό
Κλινικής

Δερματολόγοι

Ευαγγελία Παπαδαυΐδ  - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια της Κλινικής

Αλέξανδρος Κατούλης - Αναπληρωτής Καθηγητής

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος - Επιμελητής Β' ΕΣΥ

Θεοτοκόγλου Σοφία - Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ

Συρμαλή 'Aννα - Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ

Διακομόπουλος Αχιλλέας - Δερματολόγος - Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Σγούρος Δημήτριος - Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Μαριτίνα Ρόπα  - Δερματολόγος - Επιστημονικός Συνεργάτης

Παναγιώτα Λούμου - Στοματολόγος / Οδοντίατρος - Επιστημονικός Συνεργάτης

Έλενα Μπελιάεβα  - Δερματολόγος / Αφροδισιολόγος - Επιστημονικός Συνεργάτης

Κωνσταντίνος Νεαμονητός - Δερματολόγος / Αφροδισιολόγος - Επιστημονικός Συνεργάτης

 


Αλλεργιολόγοι

Μιχάλης Μακρής - Διευθυντής  ΕΣΥ

Αικατερίνη Χλίβα - Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ

Ξενοφών Αγγελιδης - Επιμελητής Α' ΕΣΥ