Προσωπικό / Staff

 ΑΡΧΙΚΗ / Προσωπικό / Staff

Διευθύντρια Κλινικής:

Ευαγγελία Παπαδαυίδ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Μέλη ΔΕΠ:

Παπαδαυίδ Ευαγγελία – Καθηγήτρια

Κατούλης Αλέξανδρος – Καθηγητής

Νταλαμάγκα Μαριάννα - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια σε παράλληλη απασχόληση στη Μονάδα Αυτοάνοσων Δερματικών Νόσων

 

Ιατροί ΕΣΥ:

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος - Επιμελητής Β

Θεοτοκόγλου Σοφία – Επιμελήτρια Β

Συρμαλή 'Aννα - Επιμελήτρια Β

Λαμπαδάκη Κυριακή – Επιμελήτρια Β

Μπαλτζιώτη Μαρία – Επιμελήτρια σε παράλληλη απασχόληση

Σγούρος Γεώργιος Δ/της ΕΣΥ Νοσοκομείο Μεταξά, σε παράλληλη απασχόληση στο Δερματοχειρουργικό.

 

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι:

Καπνιάρη Ειρήνη

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες:

Ρόπα Μαριτίνα - Δερματολόγος

Λούμου Παναγιώτα – Στοματολόγος / Οδοντίατρος

Νεαμονητός Κωνσταντίνος – Δερματολόγος / Αφροδισιολόγος

Ευθυμίου Ράνια - Δερματολόγος

Καζαντζόγλου Αγγελική- Δερματολόγος

 

Προϊσταμένη Κλινικής: Ταφραλή Δήμητρα ( 3ος όροφος)

 

Αλλεργειολόγοι

Μακρής Μιχάλης –Διευθυντής ΕΣΥ -Υπεύθυνος Αλλεργ/κής Μονάδας

Χλίβα Αικατερίνη – Επιμελήτρια Α

Αγγελίδης Ξενοφών – Επιμελητής Α

Προϊστάμενος Ιατρείων Δερματολογικής Κλινικής Βατικιώτης Δημοσθένης 

Νοσηλευτές: Κρανή Ευδοκία, Καραγιαννοπούλου Σπυριδούλα, Τάσσινα Μαρία